Naar boven ↑

PR Updates biedt actuele rechtspraak over het pensioenrecht. De samenvattingen worden wekelijks bijgewerkt en voorzien van links naar rechtspraak.nl. Met de gratis maandelijkse nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte. Met een abonnement kunt u alle samenvattingen doorzoeken en lezen op PR Updates.

1.002 resultaten

Rechtspraak

PR 2022-0149

Hoge Raad casseert uitspraak over pensioenverevening na echtscheiding DGA met pensioen in eigen beheer ten aanzien van externe afstortingsplicht

Deze zaak gaat over de pensioenverevening na echtscheiding van een DGA. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de man verplicht is tot afstorting van de na verevening aan de vrouw toekomende pensioenaanspraak. De afstorting zou moeten plaatsvinden uit de pensioenvoorziening in de bv van de man. De man stelt dat bij afstorting zijn eigen pensioenvoorziening volledig wordt uitgehold en de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. De rechtbank heeft geoordeeld dat de man niet tot afstorting kan worden verplicht. Het hof overwoog dat de man onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er onvoldoende kapitaal in de bv aanwezig is en er ook geen middelen kunnen worden vrijgemaakt of elders verkregen, waardoor er van uitgegaan dient te worden dat de vrouw aanspraak heeft op volledige afstorting. De Hoge Raad casseert die uitspraak en verwijst de zaak terug. Hij oordeelt onder meer dat de vrouw niet heeft betwist dat er in de bv onvoldoende kapitaal aanwezig was om zowel de commerciële waarde van haar pensioenaanspraak af te storten, als voldoende kapitaal achter te laten om de commerciële waarde van de pensioenaanspraak van de man te dekken. Daarnaast is terecht geklaagd over het oordeel van het hof dat de man een zo veel mogelijk vergelijkbaar verzekeringsproduct dient aan te schaffen. Dat is onvoldoende gemotiveerd in het licht van de stellingen van de man dat aan het aanschaffen van een dergelijk product groot fiscaal nadeel is verbonden. Tevens is onvoldoende duidelijk wat het hof met een ‘vergelijkbaar verzekeringsproduct’ heeft bedoeld, aldus de Hoge Raad.
Hoge Raad, 15-07-2022