Naar boven ↑

PR Updates biedt actuele rechtspraak over het pensioenrecht. De samenvattingen worden wekelijks bijgewerkt en voorzien van links naar rechtspraak.nl. Met de gratis maandelijkse nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte. Met een abonnement kunt u alle samenvattingen doorzoeken en lezen op PR Updates.

1.092 resultaten

Rechtspraak

PR 2023-0026

Hof verwijst zaak over vraag of onderneming valt onder werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds vervoer terug naar kantonrechter

Geschil tussen onderneming en bedrijfstakpensioenfonds Vervoer over de vraag of de onderneming onder haar werkingssfeer valt. Bpf Vervoer meent, althans vermoedt, dat de vervoersactiviteiten van de onderneming van zo’n grote omvang zijn, dat zij onder de werkingssfeer valt. De onderneming stelt dat haar kernactiviteit bestaat uit vriezen en koelen. Het vervoer van die producten aan haar klanten is ‘eigen vervoer’ en valt niet onder de werkingssfeer. Retourvrachten kunnen wel worden gezien als vervoer in de zin van het verplichtstellingsbesluit, maar vormen zo’n gering deel van haar activiteiten, dat dit te weinig is om onder de werkingssfeer te vallen. De kantonrechter heeft in het tussenvonnis van 15 april 2021 enkele beslissingen genomen in de overwegingen over (onder andere) de wijze waarop het verplichtstellingsbesluit moet worden uitgelegd. Verder heeft de kantonrechter geoordeeld dat nader onderzoek nodig is naar de feiten en dat de onderneming medewerking moet verlenen aan het door Bpf Vervoer gewenste onderzoek. De zaak is verwezen naar de rol voor het nemen van akten. De kantonrechter heeft tussentijds hoger beroep toegestaan en X B.V. heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Volgens X B.V. moet voor de vraag of zij onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit valt, niet alleen worden gekeken naar haar, maar naar het gehele concern. Het hof oordeelt met de kantonrechter dat de afzonderlijke rechtspersoon (dus alleen X B.V.) bepalend is. Uit het verplichtstellingsbesluit blijkt duidelijk dat ‘de rechtspersoon’ beslissend is. X B.V. kan niet volstaan met het verweer dat haar vervoersactiviteiten ‘eigen vervoer’ betreffen. Het is niet nodig dat in een verplichtstellingsbesluit tot in detail wordt bepaald hoe moet worden vastgesteld wat ‘in hoofdzaak’ is. Het gaat er in dit verplichtstellingsbesluit om welke bedrijfsactiviteiten worden verricht. Van een hiaat is dus geen sprake. Algemeen gezegd gaat het er dus om wat X B.V. ‘doet’, dus om de vraag of X B.V. zich hoofdzakelijk bezighoudt met het vervoeren van producten over de weg tegen vergoeding, of dat het koelen en vriezen de boventoon voert. Het hof is van oordeel dat de kantonrechter ten onrechte de loonsom bepalend heeft geacht. Het hof zal de zaak terugverwijzen naar de kantonrechter, teneinde deze verder te behandelen met inachtneming van hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Locatie 's-Hertogenbosch), 31-01-2023