Naar boven ↑

PR Updates biedt actuele rechtspraak over het pensioenrecht. De samenvattingen worden wekelijks bijgewerkt en voorzien van links naar rechtspraak.nl. Met de gratis maandelijkse nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte. Met een abonnement kunt u alle samenvattingen doorzoeken en lezen op PR Updates.

745 resultaten

Rechtspraak

PR 2021-0120

Beroepsfout advocaat wegens niet correct afwikkelen vaststellingsovereenkomst over pensioen in eigen beheer

Dit geschil gaat over de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat (gedaagde) voor de afwikkeling van de tussen zijn cliënt (eiser) en diens werkgever gesloten vaststellingsovereenkomst. Daarin is bepaald dat de werkgever een ten gunste van eiser opgebouwd pensioenkapitaal ten bedrage van € 40.000 aan eiser zal betalen op een nader door eiser aan te geven fiscaal gunstige en geaccepteerde wijze en dat het bedrag door de werkgever zal worden afgestort op een nader door eiser aan te geven bankrekeningnummer van een ten gunste van hem opgerichte stamrechtvennootschap. Op 3 augustus 2005 heeft de advocaat van de werkgever gedaagde meegedeeld dat de vaststellingsovereenkomst op dit punt in strijd is met de wet, omdat het bedrag van € 40.000 slechts aan een verzekeringsmaatschappij kan worden betaald en niet aan een stamrechtvennootschap. Nadien is getracht uitvoering te geven aan de vaststellingsovereenkomst, hetgeen op bezwaren van de werkgever is gestuit. Het had op de weg van gedaagde gelegen om de uitlatingen van de werkgever schriftelijk aan eiser mede te delen, alsook het resultaat van zijn voorgestelde “side letter” en zijn mededeling aan eiser om advies elders in te winnen. Dit alles heeft gedaagde niet gedaan. Integendeel, gedaagde heeft niets meer van zich laten horen.Vast staat dat vijftien jaar ná het sluiten van de vaststellingsovereenkomst het overeengekomen pensioengeld van € 40.000 nog niet ten goede is gekomen aan eiser. De rechtbank oordeelt dat de advocaat aansprakelijk is voor de door cliënt geleden schade, nader op te maken bij staat. Het verjaringsverweer van de advocaat slaagt niet.
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam), 16-06-2021