Naar boven ↑
1.232 resultaten

Rechtspraak

PR 2023-0149

Uitsluiting van pensioenverevening in echtscheidingsconvenant niet onaanvaardbaar

Partijen zijn in 2003 in gemeenschap van goederen gehuwd en in 2019 gescheiden. In deze procedure gaat het om de vraag of de man bij het vaststellen van de verdeling van de gemeenschap in het echtscheidingsconvenant de saldi van een depositorekening en een beleggingsrekening bewust heeft verzwegen, bewust een te laag saldo van de (wel) in het convenant genoemde spaarrekening van partijen heeft opgegeven en om de vraag of de vrouw door de opgenomen verdeling in het echtscheidingsconvenant voor meer dan een vierde is benadeeld. Ook wil de vrouw alsnog een verevening van het door de man opgebouwde ouderdomspensioen. Het hof oordeelt dat de man de spaarrekening niet heeft verzwegen maar de saldi van zowel de beleggingsrekening als de depositorekening wel. Hij heeft het volledige saldi van beide rekeningen verbeurd aan de vrouw conform het echtscheidingsconvenant. Ze is niet voor meer dan een kwart benadeeld zodat het convenant niet vernietigd is. In het convenant staat dat de opgebouwde pensioenrechten niet worden verevend. De uitsluiting van pensioenverevening was in de gegeven omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Voor risico van de vrouw komt dat zij heeft nagelaten de mediator uitdrukkelijk te bevragen wat het afzien van pensioenverevening voor haar betekende, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.
Gerechtshof Amsterdam (Locatie Amsterdam), 04-07-2023