Naar boven ↑

PR Updates biedt actuele rechtspraak over het pensioenrecht. De samenvattingen worden wekelijks bijgewerkt en voorzien van links naar rechtspraak.nl. Met de gratis maandelijkse nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte. Met een abonnement kunt u alle samenvattingen doorzoeken en lezen op PR Updates.

793 resultaten

Rechtspraak

PR 2021-0132

Streefregeling: werkgever wel verplicht tot premieafdracht, niet tot affinanciering hoogte beoogde uitkering

Kern van het geschil betreft de vraag hoe de streefregeling van een voormalig advocate van DLA moet worden uitgelegd. De rechtbank legt de pensioenbrief mede aan de hand van de offerte zo uit dat voor de berekening van het (ter uitvoering van de pensioentoezegging) te verzekeren kapitaal een rekenrente van 6% is overeengekomen. Uit het feit dat sprake is van een beoogd pensioen valt reeds af te leiden dat sprake is van onzekerheid of het pensioenresultaat uiteindelijk gelijk zou zijn aan een eindloonpensioen. In de pensioentoezegging is voldoende tot uitdrukking gebracht dat sprake was van een voorbehoud met betrekking tot de hoogte van de pensioenuitkeringen en dat het risico op een tegenvallend resultaat in dat verband voor rekening komt van de voormalige advocate. Zij heeft onvoldoende over het voetlicht weten te brengen dat de circulaire van de PVK tot een wijziging van de tussen partijen gemaakte afspraken had moeten leiden. Uit de brief van de PVK volgt dat het doelvermogen op een hogere rente dan de actuele marktrente mag worden gebaseerd onder de voorwaarde dat deze rente onderdeel uitmaakt van een schriftelijke toezegging en deze rente gelet op de lange termijn ervaringscijfers prudent is. Tussen partijen is niet in geschil dat DLA de premiebetaling per 1 januari 2014 aan Nationale Nederlanden ten onrechte heeft gestaakt. Daarom is de vordering ter zake toewijsbaar. Eiseres heeft verder gesteld dat DLA bij de berekening van het pensioen uit is gegaan van onjuiste uitgangspunten. Daarop mag DLA bij akte reageren.
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam), 06-07-2021