Naar boven ↑

PR Updates biedt actuele rechtspraak over het pensioenrecht. De samenvattingen worden wekelijks bijgewerkt en voorzien van links naar rechtspraak.nl. Met de gratis maandelijkse nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte. Met een abonnement kunt u alle samenvattingen doorzoeken en lezen op PR Updates.

745 resultaten

Rechtspraak

PR 2021-0087

Arbeidsongeschiktheidspensioen en PVI toegekend wegens uitzonderlijke omstandigheden

Geschil over arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidongeschiktheid. Per 1 mei 2012 is het dienstverband beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Bij besluit van 14 maart 2016 heeft het UWV, na een door appellant bij de bestuursrechter gevoerde beroepsprocedure, aan appellant met ingang van 30 april 2014 een IVA-uitkering toegekend. Bij besluit van 22 september 2016 heeft het UWV de eerste ziektedag van appellant bepaald op 15 april 2012. Zwitserleven wijst zijn verzoek om arbeidsongeschiktheidspensioen en PVI af. Het Hof oordeelt dat het gaat om een uitzonderlijke situatie, waarin pas na geruime tijd en na een beroepsprocedure bij de rechtbank is vastgesteld wat de eerste ziektedag was. Die uitzonderlijkheid, als ook de omstandigheid dat niet gebleken is dat de te late melding en daarmee de te late erkenning voor Zwitserleven zo nadelig zijn dat dit het verval van alle dienaangaande rechten van appellant rechtvaardigt, maken dat het naar oordeel van het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dat het niet tijdig gemeld zijn van de arbeidsongeschiktheid en het door Zwitserleven niet erkend zijn van de arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan 1 mei 2012, tot gevolg zou hebben dat appellant iedere aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een premievrije voortzetting van zijn pensioen zou verliezen.
Gerechtshof Amsterdam (Locatie Amsterdam), 16-03-2021