Naar boven ↑
1.355 resultaten

Rechtspraak

PR 2024-0033

Vrachtvliegers Martinair hebben na overname KLM recht op Martinair-cao en niet op gunstiger KLM-cao en pensioenregeling

Het geschil in deze zaak gaat tussen circa 250 vrachtvliegers en KLM en Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). De vrachtvliegers stellen dat op hen de KLM-cao en -pensioenregeling van toepassing zijn, zodat zij onder meer recht hebben op beloning conform deze cao. Daarnaast stellen de vrachtvliegers kort gezegd dat zij wat betreft senioriteit/anciënniteit hetzelfde behandeld moeten worden als KLM-vliegers. VNV heeft volgens de vrachtvliegers onrechtmatig jegens hen gehandeld door hen onvoldoende en onjuist te informeren over hun rechten en plichten, wat VNV schadeplichtig maakt jegens hen. Alle door de (250) voormalige Martinair vrachtvliegers ingestelde vorderingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat zij door de overgang van onderneming per 1 januari 2014, waardoor zij bij KLM in dienst zijn gekomen, onder de KLM-cao en daarmee ook onder de pensioenregeling van KLM zijn komen te vallen. De vrachtvliegers hebben recht op de Martinair-cao die ten tijde van de overname van de activiteiten bij Martinair door KLM gold, maar niet op de gunstiger KLM-cao en -pensioenregeling. Ten tijde van de overgang gold de Martinair-pensioenregeling, zodat de vrachtvliegers daar recht op hebben en niet op de pensioenregeling van KLM. Alleen ten aanzien van hun eis om anciënniteit dan wel senioriteit te laten meetellen bij een eventuele komende reorganisatie geeft de kantonrechter de vrachtvliegers gelijk.
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam), 11-01-2024